Dla kogo jest pożyteczna teoria „odżywianie zgodne z grupą krwi”?

Fragment książki Natalii Świtko CO MAM JEŚĆ? cz. 1

BEZZASADNOŚĆ ODŻYWIANIA SIĘ ZGODNIE Z GRUPĄ KRWI

 

1. Modne produkty na bazie… „grupy krwi”      barbaris

2. Cztery suplementy diety w „jednym”

3. Wygodna teoria aby zwolnić pracownika

4. Cztery rodzaje zdrowia?

5. Wpływ na wybór naszej żywności

6. Długowieczność a grupa krwi

7. Czy można sklasyfikować człowieka?

8. Ile jest grup krwi?

9. Dowód przez zaprzeczenie

10. Poznaj swoją historię!

SKRÓT 

 I. Opracowana przez amerykańskiego naturoterapeutę, doktora Petera J. D’Adamo, koncepcja nowatorskiego sposobu odżywiania się związanego z posiadaną grupą krwi szybko wzbudziła zainteresowanie na całym świecie…

 

Czy można sklasyfikować człowieka?

VII. Ostatnimi czasy niektórzy ludzie zaczynają pasjonować się różnicami rasowymi. Przejawiają się one w budowie włosów, wymiarach kości poszczególnych części ciała, kolorze skóry, oczu, kształcie czaszki. Jak widać, na Ziemi istnieje ogromna liczba oznak, według których można sklasyfikować człowieka. Można badać różne aspekty życia ludzkiego i powiązać je wszystkie z samopoczuciem, chorobami i składem chemicznomorfologicznym krwi. Można obserwować, jak wpływa na zdrowie klimat lub jak na proces przyswajania pokarmu i jakości krwi wpływa sposób myślenia (negatywny – pozytywny) lub też jak kolor skóry wpływa na różny stopień odporności na określone procesy patologiczne (takie jak podwyższone promieniowanie słoneczne). Można wyróżnić i analizować wiele innych czynników. Nie da się jednak określić zależności cech anatomicznofizjologicznych od grupy krwi. Jeśli chodzi o skład krwi osób żyjących na Ziemi, profesor antropologii Uta Ranke – jeden z największych autorytetów w swej dziedzinie – jest zdania, że różnice w sposobach odżywiania wpływają wyłącznie na jej skład chemiczno-morfologiczny, w żadnym zaś wypadku nie modyfikują one cech genetycznych determinujących grupę krwi. Jest to jeszcze jedno potwierdzenie bezzasadności teorii uzależniającej dietę od grupy krwi.

Ile jest grup krwi?

VIII. Zobaczmy, co na ten temat mówi Nata Gurjewa – lekarz transfuzjolog o wysokim stopniu specjalizacji z Krymskiego Szpitala Republikańskiego im. N.A. Siemaszki, a więc osoba, która na co dzień w sposób bezpośredni styka się z krwią:

 „Wydawałoby się, że – zgodnie z teorią dr D’Adamo – wszystko jest bardzo proste: są cztery grupy krwi. Znając swoją grupę, można więc dobrać dla siebie optymalną dietę. Lecz, zagłębiając się nieco w to zagadnienie, można śmiało powiedzieć, że w przyrodzie nie ma dwóch osób o identycznej grupie krwi. Zdumiewające? Przypatrzmy się zatem tej sprawie z bliska:

 1. Rozpatrzmy grupę krwi A (lub B, albo AB czy 0). W dowodzie osobistym (w Rosji, na Białorusi czy Ukrainie) istniała wzmianka o grupie krwi oraz czynniku Rh, który może być dodatni lub ujemny. Po antygenach AB0 układ grupowy Rh ma największe znaczenie w klinicznej praktyce. U osób z grupą krwi A czynnik ten może być dodatni Rh(+) lub ujemny Rh(–). Krew grupy A Rh(+) rezus dodatni i grupy A Rh(–) rezus ujemny są to dwie zupełnie inne grupy krwi. Oba czynniki (grupa i rezus) były wpisywane w dokumentach po to, aby w razie konieczności udzielenia człowiekowi nagłej pomocy nie zaszła pomyłka, która mogłaby doprowadzić do jego śmierci. Nie można bowiem przetoczyć krwi grupy A Rh(+) człowiekowi z grupą A Rh(−). Jak widać, w samej tylko grupie A występują bardzo istotne różnice. Podobne zjawisko ma miejsce w grupach B, AB i 0. Tymczasem teoria D’Adamo proponuje dietę dla jednej tylko grupy, np. A (lub grupy B, AB czy 0), która w czystej postaci bez uwzględnienia czynnika Rh(+) i Rh(–) po prostu nie istnieje.

 2. Czym jest grupa krwi? Pod pojęciem tym rozumie się określone połączenie antygenowych cech erytrocytów, trombocytów, leukocytów, enzymów, białek itp., które u każdego osobnika są uwarunkowane genetycznie. Grupowy układ AB0 (określający cztery ogólnie znane grupy krwi) – to tylko jeden spośród całego szeregu innych grupowych układów krwi człowieka. Należy on do erytrocytarnych grupowych układów krwi, których istnieje ponad 30 (układ antygenów Kell, MNSs, Lutheran, Lewis (Le), Kidd), Rh–Hr oraz inne.) Nie liczę leukocytarnych, trombocytarnych i innych układów grupowych, o których decyduje obecność różnorodnych antygenów.

 Najróżniejsze kombinacje tychże układów dają w sumie niezliczoną liczbę grup krwiInnymi słowy  każdy człowiek jest unikatowy i niepowtarzalny, i ma własną grupę krwi, która płynie w jego ciele od urodzenia do śmierci.

 Organizm człowieka został zbadany jedynie w 20 % (a być może tylko w 5 %) i co roku uczonym udaje się odkryć nowe tajemnice jego ustroju oraz nowe, nieznane wcześniej grupowe układy krwi. Nie możemy ograniczać się jedynie do czterech grup krwi i na tej podstawie konstruować systemu żywienia odpowiedniego dla całej ludzkości.

Transfuzja indywidualnie dobranej krwi dawcy, która pozornie „odpowiada” grupie krwi pacjenta, jak również wszystkie operacje przeszczepów organów powodują różne reakcje, w tym reakcję odrzucenia, którego intensywność jest kwestią jednostkową. Krew (komórki krwi) oraz organy są absolutnie indywidualnymi elementami organizmu! Tak naprawdę nie istnieje dawca identyczny. Nie można go znaleźć wśród bliskich krewnych, a nawet wśród bliźniąt. Organizm (system immunologiczny) zawsze będzie odrzucać „ciało obce”. To bezsprzecznie dowodzi, że właściwości krwi są cechą absolutnie indywidualną. Dlatego odżywianie się według tylko czterech grup krwi nie może być uniwersalne”.

Jak wiadomo, według układu antygenów AB0 istnieją cztery grupy krwi, przy czym nie ma na Ziemi ludzi jednakowych. Ale wyznawcy modnej teorii usilnie starają się „wrzucić ludzi do czterech worków”. Faktycznie nie da się tego jednak zrobić, ponieważ każdy człowiek przez życie niesie sobie właściwy, ściśle indywidualny bagaż genetyczny.

Podsumowanie punktu VIII:Grup krwi jest tyle, ilu jest ludzi na naszej planecie.

 

Dowód przez zaprzeczenie

 IX. Poniżej zamieszczona tabela 7 pozwala jeszcze raz spojrzeć na odżywianie się i krew z globalnego punktu widzenia.

 Tabela 7. Częstość występowania (w %) krwi Rh(+) i Rh(–) u niektórych narodów Ziemi

 

Narodowość %, rezus dodatni, Rh(+) %, rezus ujemny, Rh(–)
Rosjanie 86 14
Norwegowie 85 15
Arabowie 72 28
Eskimosi 99–100 0–1
Meksykanie 100 0
Indianie amerykańscy 90–98 2–10
Aborygeni australijscy 100 0
Chińczycy 98–100 0–2
Japończycy 99–100 0–1
Baskowie 64 36

Z tabeli wynika, że Eskimosi, Japończycy, Meksykanie i australijscy Aborygeni mają wspólne charakterystyczne cechy krwi: prawie nie spotyka się wśród nich krwi o ujemnym czynniku Rh, czyli Rh(–) (od 0 do 2 %).

Chociaż wymienione narody mają „taką samą krew”, zamieszkują oddalone od siebie obszary kuli ziemskiej, lecz tym niemniej sposoby ich odżywiania ogromnie się różnią. Podczas gdy do jadłospisu Eskimosów należą głównie surowe ryby i mięso, menu australijskich Aborygenów składa się przede wszystkim z dzikich roślin, orzechów, owoców, korzeni. Stanowi to jeszcze jeden dowód (dowód przez zaprzeczenie) na to, że teoria o ścisłej zależności sposobu odżywiania się od grupy krwi nie opiera się na podstawach (faktach) praktycznych.

Poznaj swoją historię!

 X. Jeśli spojrzeć na zagadnienie z punktu widzenia historii, oczywista staje się bezzasadność twierdzenia dr. D’Adamo, jakoby ludzie pierwotni byli myśliwymi (drapieżnikami). Fakty temu przeczą. Ludzie pierwotni byli zbieraczami wszystkiego, co można było natychmiast spożyć, a zatem byli przede wszystkim roślinożercami. Myślistwo i przyrządzanie pokarmów na ogniu pojawiły się o wiele później. Jeśli chcesz zapoznać się z niezwykle interesującymi informacjami o życiu ludzi pierwotnych na Ziemi, na temat ras dawnych i dziś istniejących, proponuję lekturę dzieł Mikołaja i Eleny Roerich. Wówczas stanie się dla Ciebie jasne, kim byli ludzie pierwotni. Ale proszę, przeczytaj to sam – nie chcę odbierać Ci tej przyjemności.

Jak widać z dziesięciu wyżej wymienionych dowodów, koncepcja odżywiania się według teorii dr D’Adamo jest całkowicie subiektywna. Proponuję poszerzyć Świadomość i samodzielnie wyciągać wnioski dotyczące modnej i niezwykle pożytecznej teorii dla … producentów.