Honorowi członkowie

Janusz Gołda, magister inżynier, zajmuje się  rozwojem techniki oraz zagadnieniami z zakresu ochrony patentowej i prawa autorskiego. Od ponad trzydziestu lat pomaga twórcom w uzyskaniu ochrony nowatorskich rozwiązań technicznych i artystycznych. Przyrodzona umiejętność mgr Janusza Gołdy – niezwykłe patrzenie na zwykłe rzeczy, (co jest oznaką rozszerzonej Świadomości), jego duże zainteresowanie medycyną naturalną, wynalazkami z dziedziny fizyki kwantowej, bioenergoterapii, badaniami w dziedzinie ochrony zdrowia i urody, pomaga  w znajdowaniu odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, związane z nowym spojrzeniem na Świat. Pan Janusz Gołda wnosi wkład w  zagadnienia prac badawczych nad ROZWOJEM ŚWIADOMOŚCI (jest zwycięzcą konkursów  prowadzonych przez  INSTYTUT SWITKO w tej  dziedzinie) i ta pomoc jest bardzo istotna nie tylko dla ludzi żyjących obecnie na  ZIEMI, lecz  i dla przyszłych pokoleń.
Małżeństwo Swietłana i Tadeusz Sic, Rosjanka i Polak. Mieszkając w Moskwie mieli możliwość studiować niezwykłą naukę – Kosmoenergetykę. Otrzymali tytuł Magistra Kosmoenergetyki i w Polsce, jako pierwsi z takim wykształceniem, przekazywali ludziom olbrzymią wiedzą na ten temat. Swietłana i Tadeusz (świętej pamięci) poświęcili swoje życie tej nowej dziedzinie nauki, która bazuje na informacji o Człowieku i Kosmosie, o Ziemi i wszystkich istniejących Światach. Kosmoenergetyka jest cząsteczką wiedzy Agni Jogi, która otwiera Wielkie Tajemnice KOSMOSU. Swietłana Sic razem ze swoimi uczniami wciąż niesie pomoc wszystkim potrzebującym. Dzięki temu w Polsce rośnie nowe Zrozumienie i Miłość do Matki Ziemi. Swietłana i Tadeusz Sic są autorami książki „Kosmoenergetyka”. Jest to poradnik, uczący korzystania z energii Kosmosu w różnych sytuacjach życiowych. „Agni Joga próbuje zbliżyć Nas do Nieskończoności, nie w celu wyszukanego pojmowania lecz, aby wnieść wysubtelnienie Świadomości. Jeżeli przez poznanie przyczyn rozszerzamy Świadomość, to wysubtelniamy ją przez poznawanie Jakości”, Agni Joga, Nieskończoność, 1930r.
Nina Iljina, magister inżynier, wnosi ogromny wkład w prace badawcze INSTYTUTU  PIĘKNA, ZDROWIA I ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI związane z opracowaniem nowych kosmetycznych receptur. Mieszka stale na Białorusi, w Witebsku. Przez 40 lat pracowała jako inżynier w dziedzinie budownictwa, od 50 lat zajmuje się medycyną ludową, w tym ziołolecznictwem. Z jej wiedzy, o wykorzystaniu NATURY dla poprawy ZDROWIA i URODY,  korzysta wielu lekarzy na Białorusi. Pani Nina chętnie pomaga ludziom w rozwiązywaniu trudnych problemów, poznała Tybetańskie  tajemnice zdrowia i młodości, a mając ponad 70 lat nadal uprawia jogę. Na targach Medycyny Naturalnej publiczność z Krakowa i z Warszawy miała możliwość poznać Panią Ninę i jej otwarte spojrzenie na Świat. Przydomek „CHODZĄCA ENCYKLOPEDIA”, nadany przez publiczność targów, jak najbardziej pasuje  do Pani  NINY.
Natalia Gurjewa, lekarz internista,  jest konsultantem INSTYTUTU SWITKO w dziedzinie astrologii medycznej i medycyny niekonwencjonalnej. Absolwentka Krymskiej Akademii Medycznej, po dodatkowej specjalizacji otrzymała dyplom lekarza hematologa i transfuzjologa.  Ukończyła w Sankt-Petersburgu Międzynarodową Akademię Świadomości Kosmicznej: „Informacja – Łączność – Zarządzanie w Technice, Naturze, Społeczeństwie”. Pracuje na stanowisku zastępcy kierownika Republikańskiego Szpitala Krwi na Krymie. W swojej pracy łączy wiedzę medycyny tradycyjnej z olbrzymią wiedzą medycyny niekonwencjonalnej.