MODLITWY

Modlitwa na Oczyszczenie RODU

Tu i teraz wzywam wszystkich moich przodków ze strony ojca.
– Tu i teraz wzywam wszystkich moich przodków ze strony matki.
– Przodkowie po stronie ojcowskiej i matczynej, akceptuję was, szanuję i kocham.

– Wyrażam głęboką wdzięczność moim Przodkom za to wszystko dobro, mądrość, odwagę, które przekazali swoim potomkom. Niech od teraz i na zawsze Przodkowie pozostają w Czystym Świetle.

– Rozumiem, czuję, pamiętam wszystkie karmiczne obciążenia, ciężkie doświadczenia poprzednich pokoleń – mojego Rodu: cierpienie i smutek, rany, lęki, urazy, złość, ból, całą dotkliwość niepowodzeń, błędów, rozczarowań, zło, pragnienie zemsty, poczucie bezradności i nienawiści, niespełnionych pragnień, zazdrości, podłości, odrzucenia, upokorzenia i zdrady, czy to popełnione, czy znoszone…

– Dziękuję za to wszystko: za naukę, doświadczenie, które trwało tysiąclecia i było mi przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale TERAZ postanawiam uwolnić się od negatywnych wspomnień, błędnych decyzji, niepowodzeń i grzechów całego mojego Rodu, które nie były popełnione przeze mnie.

– Z wdzięcznością proszę Cię, Mądrość Boska, abyś usunęła i oczyściła wszystkie ciężkie karmiczne próby i grzechy, należące do mojego Rodu a także popełnione przeze mnie.

– Proszę Cię, Mądrość Boska, uwolnij mnie od doświadczonych i już wypełnionych przeze mnie karmicznych kajdan przeszłości, które były nałożone na mnie i moich bliskich jako próby mające wpływ na zdrowie i rozwój duchowy.

– Proszę Cię, Mądrość Boska, pozwól mi zachować tylko więzy Miłości i Mądrości, które łączą mnie z moim Rodem. 

– Proszę o skierowanie Boskiej Energii Uzdrawiającej do mnie, mojego Rodu i moich potomków, aby wszystkie obciążenia przodków oraz moje mogły być przemienione w Czyste Światło ukierunkowane ku zdrowiu i dobru.

– Pokornie proszę wszystkie Istoty Światła, aby pomogły mi w procesie Oczyszczenia i Wyzwolenia.

TU i TERAZ uwalniam się od blokad, przekleństw, lęków, chorób, niepowodzeń, wszystkich negatywnych obcych oraz własnych myśli i decyzji, które miały wpływ na moje życie oraz moich potomków.

TU i TERAZ uwalniam się od wszelkich przeszkód, odzyskuję moją Boską Doskonałość i zawsze pozostaję w Zdrowiu, w Czystym Świetle, w Pokoju i Miłości.

TU i TERAZ otrzymuję własne odnowione Doświadczenie życiowe i kieruję je w pozytywną jasną stronę. 

TU i TERAZ witam i chętnie przyjmuję całkowicie Nowe Doświadczenie dotyczące mnie i moich potomków, które jest konieczne dla naszego zbawienia i rozwoju.

Wyrażam moją głęboką wdzięczność wszystkim Istotom Światła za umożliwienie tego Oczyszczenia, Wyzwolenia, Przemiany mojego Rodu, mnie i moich potomków.

Niech tak będzie (amen).